over ons

Missie / visie

Visie

We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de maatschappij.
Ieder mens heeft recht op vakantie. Ongeacht zijn/haar financiële situatie en sociale (on)mogelijkheden. Sommige mensen hebben minder kansen en lopen meer risico’s op sociale en/of maatschappelijke uitsluiting.
De visie van Stichting Weekje Weg is dan ook: Vakantie voor iedereen!

Missie

Door het organiseren en (deels) financieren van een geheel verzorgde vakantie van-deur-tot-deur bieden wij een ontspannen Weekje Weg waarmee wij de sociale en maatschappelijke deelname van onze gasten bevorderen. Door er even helemaal uit te zijn heeft de mens weer nieuwe energie om actief deel te nemen aan de maatschappij. Mensen doen positieve ervaringen op met hun gezin en kinderen kunnen op school ook hun vakantieverhaal vertellen.

Kernwaarden

De kernwaarden van onze stichting zijn waarden die als een rode lijn door alles heenlopen. Bij elk product en bij elke uiting staan één of meerdere van deze waarden centraal: Betrokken, Sociaal, Natuurlijk

Betrokken

Wij voelen ons verbonden met onze gasten. We hebben oog voor hun situatie en zetten ons in om maatwerk te leveren met betrekking tot ons product en de dienstverlening.

Sociaal

Het ‘iets voor elkaar betekenen’ benadrukt voor ons de kernwaarde ‘Sociaal’. We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de maatschappij en helpen diegene die minder kansen hebben.
Tijdens het Weekje Weg is er van zelfsprekend veel interactie tussen de gasten en de begeleiding. De gezinnen uit één gemeente zitten (zowel tijdens de groepsvakantie als de individuele vakantie) bij elkaar. Door ‘lotgenoten’ contact en het gezamenlijk deelnemen aan activiteiten worden nieuwe contacten voor het dagelijks leven opgedaan en worden tips uitgewisseld om zaken (anders) aan te pakken. Mensen leren nergens zoveel van als van de ontmoeting met anderen. We vinden het niet belangrijk dat iedereen het altijd roerend met elkaar eens is. Wij willen onze gasten leren met verschillen om te gaan, daarom respecteren wij de levensbeschouwelijke opvattingen van de gasten en verwachten wij van hen hetzelfde respect terug. In een groepsvakantie gaat het om openheid, vrijheid en respect voor de gevoelens van een ander. Gasten doen positieve ervaringen op met hun eigen kinderen en medegasten, nemen deze mee naar huis en kunnen er weer tegenaan.

Natuurlijk

Onze vakanties vinden plaats in een natuurlijke omgeving. Het tot rust komen in een natuurlijke omgeving zonder veel afleiding staat centraal.