Stichting Weekje Weg

Weekje Weg


Een sociale vakantie van Stichting Weekje Weg

Stichting Weekje Weg biedt gemeenten mogelijkheden om gezinnen die langdurig van een minimumuitkering moeten rondkomen een weekje op vakantie te laten gaan met het doel hen uit de sleur van hun situatie te halen en hun sociaal isolement te doorbreken.

Als instrument in het armoedebeleid participeren een aantal gemeenten in het vakantieproject 'Weekje Weg'. Jaarlijks kunnen er zo’n 250 gezinnen op vakantie door financiële samenwerking tussen gemeenten en Stichting Weekje Weg.
De financiering van de vakanties is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van participerende gemeenten en organisaties en Stichting Weekje Weg. De deelnemers betalen een relatief geringe eigen bijdrage (afhankelijk van de gemeente).

Voor de werving van gasten voor deze vakanties is een heel netwerk op lokaal niveau opgebouwd. Het product Weekje Weg is een totaalpakket. Collectief vervoer per touringcar, de accommodatie, de maaltijden (bij individuele vakantie deels), een programmapakket en begeleiding bij de groepsvakantie. De vakanties vinden voornamelijk plaats in de zomervakantie.

De waarde van een sociale vakantie

Gedurende een vakantie vindt er een vanzelfsprekende interactie plaats tussen de gasten en de begeleiding. Mensen leren nergens zoveel van als van het ontmoeten van anderen. In een groepsvakantie gaat het om openheid en vrijheid, om respect voor de gevoelens van een ander. Gasten doen positieve ervaringen op met hun eigen kinderen en medegasten. Zij nemen goede ervaringen mee naar huis en kunnen er dan weer tegenaan. Bij Stichting Weekje Weg vinden we het niet belangrijk dat we het altijd roerend met elkaar eens te zijn. Wij willen onze gasten leren met verschillen om te gaan, daarom respecteren wij de levensbeschouwelijke opvattingen van de gasten en verwachten wij van hen hetzelfde respect terug.

Het aanbod

De vakanties worden aangeboden in groepsvorm voor diegenen die:

  • Een groep kiezen, waarbij onze vrijwillige gastvrouwen en gastheren de vakantieweek begeleiden.
  • Het moeilijk vinden om zelfstandig op vakantie te gaan.
  • Sociale contacten willen opdoen met andere gezinnen. De kinderen met andere kinderen kunnen spelen.
  • Lotgenotencontact willen gebruiken als insteek voor het ontwikkelen van een nieuwe sociaal netwerk.
  • Gebruik willen maken van de mogelijkheden tot het organiseren van groepsuitstapjes, programma en begeleiding wensen.

In de afgelopen jaren heeft de ervaring ons geleerd, dat gezinnen door hun positieve beleving van een Weekje Weg in hun thuissituatie weer zaken op orde kunnen stellen en gebruik maken van de nieuw verworven contacten om hun sociale situatie te doorbreken.

Individuele vakanties organiseren we voor diegenen die:

  • Het prettig vinden om alleen met hun eigen gezin op vakantie te gaan.
  • Van een compleet en betaalbaar aanbod gebruik willen maken.

Visie

Stichting Weekje Weg vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de maatschappij.
Ieder mens heeft recht op vakantie. Ongeacht zijn/haar financiële situatie en sociale (on)mogelijkheden.
Sommige mensen hebben minder kansen en lopen meer risico’s op sociale en/of maatschappelijke uitsluiting.
 
De visie van Stichting Weekje Weg: Vakantie voor iedereen.
Door er even helemaal uit te zijn heeft de mens weer nieuwe energie om actief deel te nemen aan de maatschappij.  
 
Door de vakantiebeleving tijdens een Weekje Weg doen mensen een positieve ervaring op met hun gezin. De kinderen kunnen op school ook hun vakantieverhaal vertellen.
 

Missie

De missie van Stichting Weekje Weg:
Door het organiseren en (deels) financieren van een geheel verzorgde vakantie van-deur-tot-deur bieden wij een ontspannen Weekje Weg waarmee wij de sociale en maatschappelijke deelname van onze gasten bevorderen.
 

Kernwaarden

De kernwaarden van Stichting Weekje Weg zijn waarden* die als een rode lijn door alles heenlopen. Bij elk product en bij elke uiting van Stichting Weekje Weg staan één of meerdere van deze waarden centraal.
Dit zijn de kernwaarden van Stichting Weekje Weg:
Betrokken
Sociaal
Natuurlijk
*Voor de betekenis van waarden hanteren wij de omschrijving van Nederstig/Poiesz in het boek Consumentengedrag. Waarden: centrale, blijvende ideeën die gedrag en oordelen van mensen sturen boven specifieke situaties en korte termijndoelstellingen uit, tot levensdoelen.
Een beknopte beschrijving van de kernwaarden binnen de organisatie:

Betrokken
Stichting Weekje Weg voelt zich verbonden met de gasten. Zij heeft oog voor hun situatie en zet zich in om maatwerk te leveren met betrekking tot haar product en de dienstverlening.
 
Sociaal
Met de kernwaarde sociaal benadrukt Stichting Weekje Weg het belang van het iets voor elkaar betekenen. (Het helpen van mensen die minder kansen hebben. Stichting Weekje Weg vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de maatschappij.)
Tijdens het Weekje Weg is er veel contact tussen de gezinnen. De gezinnen uit één gemeente zitten in de vakantieweek bij elkaar, zowel in de groepsvakantie als in de individuele vakantie. Een aantal activiteiten wordt gezamenlijk uitgevoerd. Dit ‘lotgenoten’ contact zorgt ervoor dat nieuwe contacten voor het dagelijks leven worden opgedaan en tips worden uitgewisseld om zaken (anders) aan te pakken. Mensen leren nergens zoveel van als van de ontmoeting met anderen. 
 
Natuurlijk
De vakanties van Stichting Weekje Weg vinden plaats in een natuurlijke omgeving. Het tot rust komen in een natuurlijke omgeving zonder veel afleiding staat centraal.
 
.
 

De Paasheuvel (Vierhouten) De Woensberg (Blaricum/Huizen) De Holenberg (Schaijk)