Reserveren

Een reservering kan alleen gemaakt worden via de regioconsulent van uw gemeente.

Neemt u vast kennis van de algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden Weekje Weg Vakanties

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten tussen

    “Stichting Weekje Weg”, hierna te noemen “organisator”, Stichting Paasheuvelgroep”, hierna te noemen “verhuurder” en gasten van de door haar georganiseerde Weekje Weg Vakanties, hierna te noemen “gast”.
  2. De organisator organiseert vakantieweken welke plaats vinden op de diverse centra van verhuurder.
  3. De organisator delegeert de administratieve werkzaamheden aan verhuurder.
  4. Grondslag voor de overeenkomst is het door de gast ingevulde en ondertekende opgavenformulier.
  5. Binnen 2 weken na datering van de bevestiging en het verzoek om betaling van de eerste termijn dient deze te zijn voldaan. De organisator behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen bij niet of niet tijdige betalingen.
  6. De gast die deelneemt aan een groepsvakantie ontvangt een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst in de gemeente van inwoning. De gast ontvangt informatie over de gang van zaken tijdens de vakantie en maakt kennis met andere deelnemers. Het niet deelnemen aan deze informatiebijeenkomst kan leiden tot beëindiging van de overeenkomst, zonder recht op teruggaaf van aanbetalingen.
  7. Uiterlijk vier weken voor de aanvang van de vakantie dient de betaling van de tweede termijn van de eigen bijdrage ontvangen te zijn bij de verhuurder. Na deze betaling te hebben voldaan ontvangt de deelnemer ten minste 10 dagen voor aanvang van de vakantie alle verdere informatie over de accommodatie en het eventuele vervoer. 
  8. De gast is bevoegd de overeenkomst schriftelijk te annuleren. De organisator heeft daarna recht op schadeloosstelling. De schadeloosstelling c.q. annulering is conform onderstaande regeling;                   

 - bij annulering tot drie maanden voor de ingangsdatum bedragen de annuleringskosten enkel administratiekosten € 25,00.-  -   bij annulering of niet verschijnen op de ingangsdatum is de gast de overeengekomen prijs verschuldigd.

9. De gast (en haar medereizigers) zijn gehouden aan de huisregels van verhuurder.De organisator en verhuurder zijn nimmer aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op, rond en in de accommodatie, met name niet ten gevolge van onjuist, ondeskundig en onoordeelkundig gebruik van de keuken en de inventaris, tenzij die het gevolg zijn van een tekortkoming die aan hem of diens personeel is toe te rekenen.

10. Bij niet naleving van de verplichtingen uit deze overeenkomst, de voorwaarden, de huisregels of de voorschriften heeft de organisator en/of de verhuurder het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. 

11. De organisator behoudt zich het recht voor om de gast te plaatsen in andere accommodatie en / of andere locatie dan bij de opgaaf is aangegeven.

12. De reisduur staat  vermeld in hele dagen ondanks de mogelijkheid dat u b.v. laat op de avond vertrekt of vroeg in de ochtend. Dit in verband met de af te sluiten reisverzekeringen. Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten. De verhuurder kan u hierover inlichten.

13. Artikel 2, lid 3 van de ANVR Reisvoorwaarden vereist de verstrekking van persoonlijke gegevens die voor de uitvoering van belang kunnen zijn. Deze bepaling betreft niet alleen een geestelijke of lichamelijke handicap, maar ook andere hoedanigheden die op de uitvoering van de reis voor de reiziger zelf of voor de groep van belang zijn, zoals de leeftijd van deelnemers aan jongerenreizen.

14. Aan de hand van het op het opgavenformulier aantal opgegeven personen, staan er bedden ter beschikking. Voor de kinderbedjes of kinderstoelen geldt dat deze meestal beschikbaar zijn maar in erg drukke periodes kan het voorkomen dat er niet voldoende zijn.

15. Baby’s/ kinderen van 0 en 1 jaar hebben geen recht op een eigen zitplaats in de bus, zij reizen mee op schoot van de begeleiders.

16. Tijdens de maaltijden krijgen kinderen een kinderportie geserveerd, ook bij  de BBQ.

17. Door stakingen, stiptheidsacties, redenen van technische aard, niet gearriveerde medereizigers en weersomstandigheden,  zijn allemaal redenen waardoor vertragingen kunnen ontstaan. Elke aansprakelijkheid is hierbij uitgesloten. Dit geldt ook voor het missen van aansluitend openbaar vervoer en het mislopen van eventuele afhalers. Extra gemaakte kosten komen voor uw eigen rekening.

18. Het is toegestaan om 20 kg per persoon aan bagage mee te nemen in max. 2 koffers per persoon. Handbagage moet u bij zich houden, één stuks handbagage per persoon.

19. De busmaatschappij zal er alles aan doen om uw bagage correct en tijdig op de plaats van bestemming af te leveren. Indien uw bagage niet of beschadigd is aangekomen, moet u dit bij aankomst aan de chauffeur te melden. De organisator en / of verhuurder is niet aansprakelijk.

20. De indeling van de kamers en/of blokhutten vindt vooraf plaats door de organisator. Alleen in overleg kan hier eventueel van worden afgeweken.

21. De beschikbaarheid en de vertrektijd is afhankelijk van de accommodatie:

Aankomst Groepsaccomodatie/Blokhut: 17.00 uur
Vertrek Groepsaccomodatie/Blokhut: 10.00 uur

Aankomst Finse blokhut / Stacaravan: 16.00 uur 
Vertrek Finse blokhut / Stacaravan: 10.00 uur 

Indien u door het collectieve vervoer eerder ter plaatse bent, zorgt de organisator voor passende opvang.

22. De maaltijdverstrekking start, bij groepsvakanties, op de dag van aankomst met een diner en eindigt op de vertrekdag met een ontbijt. Indien u tijdens de terugreis, met het collectief vervoer,  na 13.00 uur thuis aankomt dan heeft u recht op een lunchpakket.

23. Eén keer per week en aan het einde van de week wordt het linnengoed verschoond. Blijft u een week dan vindt er geen wisseling van linnengoed plaats. U  neemt zelf hand - en theedoeken mee.

24. Bij aankomst treft u een schoongemaakte accommodatie. Tijdens uw verblijf worden alleen de toiletten en douches tussendoor schoongemaakt.  Meldt problemen over de schoonmaak altijd binnen 2 uur na aankomst van uw vakantie. Latere meldingen worden niet in behandeling genomen daar de verhuurder achteraf niets meer heeft kunnen doen aan uw opmerkingen.

25. De gast die een reis boekt voor (ook) andere deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt. Minderjarige reizigers mogen alleen boeken met toestemming van ouders of voogden. De organisator gaat er van uit dat u en uw reisgenoten een WA verzekering hebben.

26. Indien u vooraf of tijdens de vakantie een onvolkomenheid constateert, dan kunt u daarvan direct melding maken bij de organisator. Indien uw melding niet naar tevredenheid wordt opgelost kunt u binnen 1 maand na terugkeer, uw klacht schriftelijk naar de organisator sturen.

Gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden?

Ja, ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden van Weekje Weg Vakanties.

De Paasheuvel (Vierhouten) De Woensberg (Blaricum/Huizen) De Holenberg (Schaijk)